ขั้นตอนการชำระเงิน

1. เมื่อได้รับหนังสือตอบรับการลงตีพิมพ์บทความ และเอกสารการชำระเงิน
(จัดส่งให้ทาง email เท่านั้น)

2. โอนเงิน จำนวน 1,000 บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน)
เข้า บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี สมาคมผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง (วารสาร)
เลขที่ 142-0-19768-1

โอนเงินได้ 3 ทางคือ
2.1 โอนเงินหน้าเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทยทั่วประเทศ
2.2 โอนเงินทางตู้ เอ ที เอ็ม ได้ทุกตู้ทั่วประเทศ
2.3 โอนเงินทาง Internet Banking

 


แจ้งการโอนเงินสำหรับผู้เขียน

1. ชื่อ นามสกุล

2. สังกัด

3. เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน

4. วันที่ และเวลา ที่โอน

5. ธนาคาร/สาขา ที่โอน

6. จำนวนเงิน ที่โอน

7. เบอร์โทรศัพท์มือถือ

8. Email

กรุณาตรวจสอบรายชื่อ
สมาชิกสมาคม APN


ใบสมัครสมาชิกสมาชิกสมาคม APN

สมัครสมาชิกสมาคม APN

โปรดทราบ ผู้ที่สมัครเป็นสมาชิกสมาคม APN จะต้องเป็น APN เท่านั้น