ข่าวประชาสัมพันธ์สารจากประธานวิทยาลัยพยาบาลและผดุงครรภ์ขั้นสูงแห่งประเทศไทย

2014-04-30

จดหมายข่าวฉบับนี้เป็นฉบับแรกของวิทยาลัยฯ ขอเริ่มด้วยการทักทายสมาชิกและ APN ทุกท่านและขอส่งความสุขหลังวันสงกรานต์ ขอให้ทุกท่านประสบความสุขความเจริญทั้งในชีวิตการทางานและชีวิตครอบครัว เป็นที่พึ่งทางสุขภาพของประชาชนตลอดไป 

ดาว์นโหลดเอกสารกรุณาตรวจสอบรายชื่อสมาชิกสมาคม APN


ใบสมัครสมาชิกสมาชิกสมาคม APN

สมัครสมาชิกสมาคม APN

โปรดทราบ ผู้ที่สมัครเป็นสมาชิกสมาคม APN จะต้องเป็น APN เท่านั้น

ข่าวล่าสุด