ข่าวประชาสัมพันธ์ภาพบรรยากาศ การประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 3/2565 (สัญจร ครั้งที่ 1)

2022-08-21

ภาพบรรยากาศ การประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 3/2565 (สัญจร ครั้งที่ 1)

ระหว่างวันที่ 30-31 กรกฎาคม 2565

ณ  โรงแรมมันตรา วารี จังหวัดขอนแก่น

 กรุณาตรวจสอบรายชื่อ
สมาชิกสมาคม APN


ใบสมัครสมาชิกสมาชิกสมาคม APN

สมัครสมาชิกสมาคม APN

โปรดทราบ ผู้ที่สมัครเป็นสมาชิกสมาคม APN จะต้องเป็น APN เท่านั้น

ข่าวล่าสุด