ข่าวประชาสัมพันธ์ภาพบรรยากาศการประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 3/2563

2020-11-29

ระหว่างวันที่ 26-27 พฤศจิกายน 2563

ณ  ห้อง Convention 1-2  โรงแรมวินทรี รีสอร์ท จังหวัดเชียงใหม่กรุณาตรวจสอบรายชื่อ
สมาชิกสมาคม APN


ใบสมัครสมาชิกสมาชิกสมาคม APN

สมัครสมาชิกสมาคม APN

โปรดทราบ ผู้ที่สมัครเป็นสมาชิกสมาคม APN จะต้องเป็น APN เท่านั้น

ข่าวล่าสุด