ข่าวประชาสัมพันธ์ภาพบรรยากาศการประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 2/2562

2020-09-28

ภาพบรรยากาศการประชุมวิชาการประจำปี  ครั้งที่ 2/2562 
ระหว่างวันที่ 7 – 8 ธันวาคม 2562  
เรื่อง การเตรียมผลงานด้านการพัฒนาคุณภาพการพยาบาล และการตีพิมพ์เพื่อขอสอบหนังสืออนุมัติ APN 
ณ ห้องเกษตร โรงแรมหลุยส์ แทเวิร์น กรุงเทพฯ

 กรุณาตรวจสอบรายชื่อ
สมาชิกสมาคม APN


ใบสมัครสมาชิกสมาชิกสมาคม APN

สมัครสมาชิกสมาคม APN

โปรดทราบ ผู้ที่สมัครเป็นสมาชิกสมาคม APN จะต้องเป็น APN เท่านั้น

ข่าวล่าสุด