ขั้นตอนการลงทะเบียน

 • เข้าเว็บไซต์ http://www.apnthai.org/apna คลิกที่ "ลงทะเบียนออนไลน์"

 • เลือกกลุ่มลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนถูกต้อง แล้วคลิก "ลงทะเบียน"

 • ข้อมูลของท่านจะปรากฏ หากตรวจสอบข้อมูลแล้วถูกต้อง ให้คลิกปุ่ม "ยืนยัน" (หลังจากนั้้นจะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้)

 • ระบบจะให้ท่านพิมพ์ใบแจ้งการชำระเงิน หรือหากไม่มีเครื่องพิมพ์ในขณะนั้น ให้บันทึกข้อมูลเก็บไว้ในรูปแบบไฟล์

 • กรณีบันทึกไฟล์ใบแจ้งการชำระเงินไม่ได้ คลิกที่ “ตรวจสอบสถานะ” ใช้เลขบัตรประจำตัวประชาชนเป็นรหัส ค้นหาข้อมูลเพื่อพิมพ์ใบแจ้งการชำระเงิน

ขั้นตอนการชำระเงิน

 • มีช่องทางชำระเงิน 3 ช่องทาง ได้แก่ เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย ตู้ ATM ธนาคารกรุงไทย และ KTB Online

 • นำใบแจ้งการชำระเงินไปที่ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา ทั่วประเทศ ทางช่องทางเคาน์เตอร์ รับชำระเฉพาะเงินสด

 • ชำระผ่านตู้ ATM ของธนาคารกรุงไทย ด้วยบัตร ATM ธนาคารกรุงไทยเท่านั้น หรือชำระผ่าน KTB Online ด้วย COMPANY CODE: 90238

 • ค่าธรรมเนียมการชำระผ่านช่องทาง Teller Payment อัตรา 15 บาทต่อรายการ ช่องทาง ATM ธนาคารกรุงไทย อัตรา 10 บาทต่อรายการ ช่องทาง KTB Onilne อัตรา 15 บาทต่อรายการ

 • เมื่อชำระเงินแล้ว ให้ตรวจสอบหลักฐานการชำระเงินที่ธนาคารให้มา หากไม่ถูกต้องโปรดแจ้งให้ธนาคารแก้ไขทันที

ขั้นตอนการตรวจสอบสถานะ

 • ตรวจสอบได้หลังจากชำระเงินค่าลงทะเบียนแล้ว 2 วันทำการ

 • เข้าเว็บไซต์ http://www.apnthai.org/apna คลิกที่ "ตรวจสอบสถานะ"

 • จะปรากฎข้อมูลสถานะของท่าน

ขั้นตอนการตรวจสอบรายชื่อ

 • ท่านที่จะตรวจพบรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม เมื่อลงทะเบียนออนไลน์และชำระเงินเรียบร้อยแล้ว

 • เข้าเว็บไซต์ http://www.apnthai.org/apna คลิกที่ "ตรวจสอบรายชื่อ"

 • คลิกที่ "รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด" หรือค้นหาด้วย "กลุ่มผู้ลงทะเบียน"

กรุณาตรวจสอบรายชื่อ
สมาชิกสมาคม APN


ใบสมัครสมาชิกสมาชิกสมาคม APN

สมัครสมาชิกสมาคม APN

โปรดทราบ ผู้ที่สมัครเป็นสมาชิกสมาคม APN จะต้องเป็น APN เท่านั้น

การลงทะเบียน